Tổng hợp code hay dùng cho woocommerce

Woocommerce,
04/01/2020, 31/05/2020, 9:09 sáng

Code theme woocommerce

Mặc định khi cài plugin woocommerce vào 1 theme wordpress setup từ đầu thì nó sẽ không hiển thị trang shop và sản phẩm bạn cần phải add thêm 1 số thành phần vào thì theme của bạn mới hỗ trợ được woocommerce

 

add WooCommerce Theme Developer Handbook

Add vào file function.php trong theme của bạn để hỗ trợ WooCommerce

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-theme-developer-handbook/

Nếu cần dùng css của WooCommerce thì add thêm thẻ <?php body_class(); ?> này vào body, còn tự viết css thì không cần

Hiển thị giỏ hàng mini với ajax

Cách 1: https://stackoverflow.com/questions/50033227/is-there-any-way-to-display-the-woocommerce-mini-cart-on-my-wordpress-site

Function

Chèn vị trí muốn hiển thị cart

Cách 2: thay đổi số lượng, tổng giá của woocommerce mini cart

Function

Chỗ muốn hiển thị mini cart

Hiển thị breadcrumb cho woo

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce_breadcrumb/

Code phân trang paginate theo Shortcodes

Link doc Shortcodes: https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-shortcodes/

để paginate=”true” để phân trang

paginate – Toggles pagination on. Use in conjunction with limit. Defaults to false set to true to paginate .

 

Code hiện giỏ hàng

$id = get_the_ID();

Hiển thị (sale flash) % chiết khấu cho sản phẩm – WooCommerce

thêm đoạn code vào file function

Thay đổi số lượng sản phẩm trên một hàng trong shop – woocommerce

Thay đổi số lượng sản phẩm hiển thị trong cửa hàng để phân trang

mặc định woo phân trang 16 sản phẩm, các bạn dùng code dưới chỉnh cho cho hợp lý

Checkout Field Editor sửa lại form

dùng plugin sửa cho nhanh: https://docs.woocommerce.com/document/checkout-field-editor/

Thêm nội dung vào trang oder trong woo, 9, 10 là thứ tự ưu tiên trước sau

 

 

Các bài viết cùng chuyên mục