Bảng giá phí đăng ký tên miền tại netweb.vn

Loại tên miền Phí Đăng ký Phí duy trì hàng năm Phí Transfer
.com

250.000

300.000

219.000

.net

260.000

319.000

239.000

.org

279.000

339.000

285.000

.info

285.000

370.000

311.000

.vn

750.000

450.000

350.000

.com.vn

650.000

350.000

250.000

.edu.vn

350.000

250.000

150.000

Giá chưa gồm VAT
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm