Code chèn hotline, zalo, facebook cực đẹp

Chuyên mục: Code theme wordpress, Code website hay dùng, Thủ thuật web,
Ngày đăng: 29/10/2019, Update: 31/10/2019 Vào lúc: 3:57 sáng

Code chèn hotlike, zalo facebook cực đẹp cho những ai có website ạ! các bạn chèn code dưới vào header hoặc footer của trang web của bạn.

Chèn html header!

Chèn file css

 

08 9898 2526