Bảng giá chăm sóc và quản lý website

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ WEBSITE:

Gói dịch vụ Netweb – Cơ bản Netweb – Tiêu chuẩn Netweb – Gold
Giá 1,900,000 VNĐ/tháng 3,000,000 VNĐ/tháng 4,999,000 VNĐ/tháng
Quản trị nội dung website
Cập nhật chỉnh sửa nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách… của doanh nghiệp) 10 lần/tháng 15 lần/tháng 20 lần/tháng
Cập nhật, đăng sản phẩm lên website (Sản phẩm khách cung cấp) 20 sản phẩm/tháng 30 sản phẩm/tháng 50 sản phẩm/tháng
Thiết kế banner (Một banner không được phép chỉnh sửa quá 3 lần) 2 banner 3 banner 5 banner
Quản trị kỹ thuật website
Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website
Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
Xử lý các vấn đề liên quan đến hosting, tên miền. (Nếu website chạy ở Datacenter nơi khác, netweb.vn chỉ có trách nhiệm tiếp nhận và thông báo sự cố cho khách hàng để khách hàng thông báo cho nơi đặt website xử lý)
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, hosting hàng năm để website tránh bị gián đoạn do hết hạn
Báo cáo
Báo cáo số lượng truy cập website 1 Tháng/1 lần 1 Tháng/2 lần 1 tuần/1 lần
Báo cáo đầu việc đã thực hiện 1 Tháng/1 lần 1 Tháng/2 lần 1 tuần/1 lần
Tối ưu SEO cho website
Tối ưu các bài viết thân thiện Google
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
Phân tích nội dung trùng lặp
Kiểm tra các link liên kết tới website
Tối ưu các thẻ meta robot
Thiết lập trang lỗi 404
Đi backlink (tạo Profile và đang tải thông tin doanh nghiệp lên 10 trang Social, network uy tín) 8 Trang 15 Trang
Đi backlink bài viết lên Form DA PA cao 10 trang 20 trang 30 trang
Tối ưu bán hàng
Phân tích đánh giá tổng quan UX, UI
Phân tích tình trạng web & tư vấn hướng phát triển
Tạo Fanpage, linkedin, twiter, instagram…
Tích hợp các tiện ích Call Mobile, Livechat
Cài đặt Tracking


Xem tính năng các website tại đây