Nội dung

ẩn và thêm fields trong trang checkout của woocommerce

3 năm trước, Woocommerce, 698 Lượt xem

Những đoạn code giúp các bạn làm việc với các fields của woocommerce dễ dàng các bạn có thể thêm tùy biến trường của bạn cho hợp lý với website của mình hơn

bài này mình tham khảo trực tiếp trên woocommerce copy cho nhanh! hihi

Checkout field modifications

WooCommerce provides all the essential fields for your checkout page. By default, it asks customers for:

 • Billing details
 • First name
 • Last name
 • Company name
 • Country
 • Address
 • Town/City
 • District
 • Postcode/ZIP
 • Phone
 • Email address
 • Order notes

Đoạn mã ẩn các field không cần thiết

Các bạn chèn vào file function.php của thêm đang dùng nhé!


function netweb_wc_remove_checkout_fields( $fields ) {

  // Billing fields
  unset( $fields['billing']['billing_company'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_email'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
  unset( $fields['billing']['billing_state'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
  unset( $fields['billing']['billing_city'] );
  unset( $fields['billing']['billing_country'] );
  unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );


  // Order fields
  unset( $fields['order']['order_comments'] );

  return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'netweb_wc_remove_checkout_fields' );add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'netweb_custom_override_checkout_fields');
function netweb_custom_override_checkout_fields($fields)
 {
 unset($fields['billing']['billing_address_2']);
 //$fields['billing']['billing_company']['placeholder'] = 'Business Name';
 //$fields['billing']['billing_company']['label'] = 'Business Name';
 //$fields['shipping']['shipping_first_name']['placeholder'] = 'First Name';
 //$fields['shipping']['shipping_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 //$fields['shipping']['shipping_company']['placeholder'] = 'Company Name'; 
 $fields['billing']['billing_first_name']['placeholder'] = 'Nhập Tên của bạn'; 
 $fields['billing']['billing_last_name']['placeholder'] = 'Nhập họ của bạn';
 $fields['billing']['billing_email']['placeholder'] = 'Nhập email của bạn ';
 $fields['billing']['billing_phone']['placeholder'] = 'Nhập số điện thoại';
 return $fields;
 }

 add_filter('woocommerce_enable_order_notes_field', '__return_false');

Dòng comment là mình để lại a muốn đẹp thì bỏ mấy cái mình comment // ở đầu đi nhé!

Sau khi chèn đoạn mã trên, các field đã được ẩn như hình này

Code plugin wordpress

Bạn nào thích code riêng plugin thì tạo 1 file plugin và add mã vào sẽ ok, mình hay code riêng plugin, add vào các theme khác cho dễ, với lại xóa cũng dễ

Hình minh họa plugin khuyến mãi..hihi
<?php
/**
 * netweb-fields-checkout-woo
 *
 */

/**
 * Plugin Name: netweb fields checkout woo
 * Plugin URI: https://netweb.vn/
 * Description: ẩn và thêm fields trong trang checkout của woocommerce
 * Author: netweb.vn
 * Version: 1.0
 * Author URI: https://netweb.vn/
 * Text Domain: Netweb.vn
 * Domain Path: /languages
 * License: GPL-2.0+
 */
function netweb_wc_remove_checkout_fields( $fields ) {

  // Billing fields
  unset( $fields['billing']['billing_company'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_email'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_phone'] );
  unset( $fields['billing']['billing_state'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_first_name'] );
  //unset( $fields['billing']['billing_last_name'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_1'] );
  unset( $fields['billing']['billing_address_2'] );
  unset( $fields['billing']['billing_city'] );
  unset( $fields['billing']['billing_country'] );
  unset( $fields['billing']['billing_postcode'] );


  // Order fields
  unset( $fields['order']['order_comments'] );

  return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'netweb_wc_remove_checkout_fields' );add_filter('woocommerce_checkout_fields', 'netweb_custom_override_checkout_fields');
function netweb_custom_override_checkout_fields($fields)
 {
 unset($fields['billing']['billing_address_2']);
 //$fields['billing']['billing_company']['placeholder'] = 'Business Name';
 //$fields['billing']['billing_company']['label'] = 'Business Name';
 //$fields['shipping']['shipping_first_name']['placeholder'] = 'First Name';
 //$fields['shipping']['shipping_last_name']['placeholder'] = 'Last Name';
 //$fields['shipping']['shipping_company']['placeholder'] = 'Company Name'; 
 $fields['billing']['billing_first_name']['placeholder'] = 'Nhập Tên của bạn'; 
 $fields['billing']['billing_last_name']['placeholder'] = 'Nhập họ của bạn';
 $fields['billing']['billing_email']['placeholder'] = 'Nhập email của bạn ';
 $fields['billing']['billing_phone']['placeholder'] = 'Nhập số điện thoại';
 return $fields;
 }

 add_filter('woocommerce_enable_order_notes_field', '__return_false');?>

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  10 tháng trước, 338 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  12 tháng trước, 228 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)