Nội dung

Kích hoạt Gutenberg Editor cho các sản phẩm WooCommerce

1 tháng trước, Woocommerce, 32 Lượt xem

Trình chỉnh sửa khối Gutenberg cũng có thể được sử dụng cho mô tả sản phẩm WooCommerce. Thật không may, không phải là tiêu chuẩn, nhưng với một đoạn mã nhỏ.

Các bạn chèn đoạn code này vào file function.php nhé!

// enable gutenberg for woocommerce
function activate_gutenberg_product( $can_edit, $post_type ) {
 if ( $post_type == 'product' ) {
    $can_edit = true;
  }
  return $can_edit;
}
add_filter( 'use_block_editor_for_post_type', 'activate_gutenberg_product', 10, 2 );

// enable taxonomy fields for woocommerce with gutenberg on
function enable_taxonomy_rest( $args ) {
  $args['show_in_rest'] = true;
  return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_taxonomy_args_product_cat', 'enable_taxonomy_rest' );
add_filter( 'woocommerce_taxonomy_args_product_tag', 'enable_taxonomy_rest' );

Thành quả sau khi chèn code xong

Bài viết mới cập nhập

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)