Code Random Banner tự thay đổi banner mỗi khi làm mới trang

1 tháng trước, Code website hay dùng, JavaScript, Website, 51 Lượt xem

xin chào các bạn, hôm nay netweb lại có 1 bài code tự thay đổi banner mỗi khi load lại trang nhé, này giúp cho các bạn treo được nhiều banner trên cùng 1 vị trí để cho khách hàng của các bạn có thể xem được nhiều banner khác nhau nhé!

Code full các bạn tự thay hình và url khác nhau vào nhé!

<center>
  <!-- BANNER#1 -->
  <script language="JavaScript">
    images = new Array(2);
    images[0] = "<a href = '#' target='_blank' rel='nofollow' ><img src='https://netweb.vn/wp-content/uploads/2020/12/BANNER1.jpg' border='0' height='90' width='720'></a>";
    images[1] = "<a href = '#' target='_blank' rel='nofollow' ><img src='https://danhgiahangnhat.com/wp-content/uploads/2018/03/banner-720x90.jpg' border='0' height='90' width='720'></a>";
    images[2] = "<a href = '#' target='_blank' rel='nofollow' ><img src='https://www.walletse.com/adv_top_banner/200087banner-ads2.jpg' border='0' height='90' width='720'></a>";
    images[3] = "<a href = '#' target='_blank' rel='nofollow' ><img src='https://www.dealnextdoor.eu/wp-content/themes/dwt-listing/assets/images/eds/720x90-2.png' border='0' height='90' width='720'></a>";
    index = Math.floor(Math.random() * images.length);
    document.write(images[index]);
  </script>
</center>

Chúc các bạn thành công

Bình luận trên facebook netweb.vn