Tổng hợp các đoạn mã JS hay dùng

2 năm trước, JavaScript, jquery, 213 Lượt xem

Chào các bạn, hôm netweb sẽ có 1 bài tổng hợp các đoạn mã js, jquery hay dùng cho các bạn nhé, với phương châm sẵn add code vài dùng thôi ạ..hi

1. Thêm class theo chiều cao của web jquery


<script>
  $(function() {
    //caches a jQuery object containing the header element
    var header = $(".strengths");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 250) {
        header.addClass("hello");
      } else {
        header.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var intro = $(".introduce");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 300) {
        intro.addClass("hello");
      } else {
        intro.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var strengths4 = $(".strengths4");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 450) {
        strengths4.addClass("hello");
      } else {
        strengths4.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });

  });
</script>

2. jQuery has a toggleClass thêm xóa class khi click button bất kỳ

<script>  
  $('.show-menu-mobi svg').on('click', function(e) {
   $('.timkiem-mobile').toggleClass("show"); //you can list several class names 
   e.preventDefault();
  });
</script>

Hàm kiểm tra biến là 1 số hay chuỗi

gán tên biến vào dùng

if(isNaN(numberGIA)){
        console.log('không là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }
      else{
        console.log('là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }

Lấy giá trị từ 1 input nhập qua 1 input khác có thêm vnđ

jQuery('#giaBDSValue').keyup(function(event) {
        // skip for arrow keys
        if (event.which >= 37 && event.which <= 40) return;

        // format number
        jQuery(this).val(function(index, value) {
          return value
            .replace(/\D/g, "")
            .replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
        });
      });      jQuery("#giaBDSValue").keyup(function() {

        var DienTichBDS = jQuery("#giaBDSValue").val();

        jQuery("#giaBDSText").val(DienTichBDS);

        jQuery('#giaBDSText').val(jQuery('#giaBDSText').val() + ' VNĐ');
      })

      

      var giaBDS = jQuery("#giaBDSValue").val(); //xóa hết dấu phẩy thành số

      var numberGIA = giaBDS.replace(/,/g, "");

Hiển thị đồng hồ chạy giây tăng

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
				<h1>Seconds: 0</h1>
				<button class="play">Play</button>
				<button class="pause">Pause</button>

				<script>
					var output = $('h1');
					var isPaused = false;
					var time = 0;
					var t = window.setInterval(function() {
						if (!isPaused) {
							time++;
							output.text("Seconds: " + time);
						}
					}, 1000);

					//with jquery
					$('.pause').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = true;
					});

					$('.play').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = false;
					});
				</script>

Bài viết mới cập nhập

 • Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  3 ngày trước, 13 Lượt xem

  Thiết kế web trọn gói giá rẻ: một giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp nhỏ Trong một thế giới của công nghệ và internet,…

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  7 tháng trước, 273 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  10 tháng trước, 222 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)