Tổng hợp các đoạn mã JS hay dùng

1 tuần trước, JavaScript, jquery, 26 Lượt xem

Chào các bạn, hôm netweb sẽ có 1 bài tổng hợp các đoạn mã js, jquery hay dùng cho các bạn nhé, với phương châm sẵn add code vài dùng thôi ạ..hi

1. Thêm class theo chiều cao của web jquery


<script>
  $(function() {
    //caches a jQuery object containing the header element
    var header = $(".strengths");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 250) {
        header.addClass("hello");
      } else {
        header.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var intro = $(".introduce");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 300) {
        intro.addClass("hello");
      } else {
        intro.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var strengths4 = $(".strengths4");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 450) {
        strengths4.addClass("hello");
      } else {
        strengths4.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });

  });
</script>

2. jQuery has a toggleClass thêm xóa class khi click button bất kỳ

<script>  
  $('.show-menu-mobi svg').on('click', function(e) {
   $('.timkiem-mobile').toggleClass("show"); //you can list several class names 
   e.preventDefault();
  });
</script>

Bình luận trên facebook netweb.vn