Tổng hợp các đoạn mã JS hay dùng

3 năm trước, JavaScript, jquery, 289 Lượt xem

Chào các bạn, hôm netweb sẽ có 1 bài tổng hợp các đoạn mã js, jquery hay dùng cho các bạn nhé, với phương châm sẵn add code vài dùng thôi ạ..hi

1. Thêm class theo chiều cao của web jquery


<script>
  $(function() {
    //caches a jQuery object containing the header element
    var header = $(".strengths");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 250) {
        header.addClass("hello");
      } else {
        header.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var intro = $(".introduce");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 300) {
        intro.addClass("hello");
      } else {
        intro.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });


    var strengths4 = $(".strengths4");
    $(window).scroll(function() {
      var scroll = $(window).scrollTop();

      if (scroll >= 450) {
        strengths4.addClass("hello");
      } else {
        strengths4.removeClass("hello").addClass('ok');
      }
    });

  });
</script>

2. jQuery has a toggleClass thêm xóa class khi click button bất kỳ

<script>  
  $('.show-menu-mobi svg').on('click', function(e) {
   $('.timkiem-mobile').toggleClass("show"); //you can list several class names 
   e.preventDefault();
  });
</script>

Hàm kiểm tra biến là 1 số hay chuỗi

gán tên biến vào dùng

if(isNaN(numberGIA)){
        console.log('không là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }
      else{
        console.log('là 1 số');
        console.log(numberGIA);
      }

Lấy giá trị từ 1 input nhập qua 1 input khác có thêm vnđ

jQuery('#giaBDSValue').keyup(function(event) {
        // skip for arrow keys
        if (event.which >= 37 && event.which <= 40) return;

        // format number
        jQuery(this).val(function(index, value) {
          return value
            .replace(/\D/g, "")
            .replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",");
        });
      });      jQuery("#giaBDSValue").keyup(function() {

        var DienTichBDS = jQuery("#giaBDSValue").val();

        jQuery("#giaBDSText").val(DienTichBDS);

        jQuery('#giaBDSText').val(jQuery('#giaBDSText').val() + ' VNĐ');
      })

      

      var giaBDS = jQuery("#giaBDSValue").val(); //xóa hết dấu phẩy thành số

      var numberGIA = giaBDS.replace(/,/g, "");

Hiển thị đồng hồ chạy giây tăng

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
				<h1>Seconds: 0</h1>
				<button class="play">Play</button>
				<button class="pause">Pause</button>

				<script>
					var output = $('h1');
					var isPaused = false;
					var time = 0;
					var t = window.setInterval(function() {
						if (!isPaused) {
							time++;
							output.text("Seconds: " + time);
						}
					}, 1000);

					//with jquery
					$('.pause').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = true;
					});

					$('.play').on('click', function(e) {
						e.preventDefault();
						isPaused = false;
					});
				</script>

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  11 tháng trước, 345 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 233 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)