Code chọn xe theo màu sắc áp dụng cho wordpress

4 năm trước, Code theme wordpress, Code website hay dùng, Phát triển website, 508 Lượt xem

ở bài viết này mình áp dụng trên acf pro các bạn tạo trường acf theo code add vào là chạy ok.

áp dụng cho boostrap 3

<!-- Latest compiled and minified CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css">
  <!-- jQuery library -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  <!-- Latest compiled JavaScript -->
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<div class="tab-content">
  <?php $i = 1; ?>
  <?php while (has_sub_field('nhieu_mau_xe')) : ?>
    <div id="<?php the_sub_field('chon_mau'); ?>" class="tab-pane fade <?php if ($i == 1) echo 'in active'; ?>">
      <div class="hinhxeok">
        <img src="<?php the_sub_field('hinh_xe'); ?>" alt="">
      </div>

    </div>
    <?php $i++; ?>
  <?php endwhile; ?>
</div>


<?php if (get_field('nhieu_mau_xe')) : ?>
  <div class="icon-mau-xe">
    <ul class="icon-ul">
      <?php $i = 1; ?>
      <?php while (has_sub_field('nhieu_mau_xe')) : ?>
        <li class="icon-xe-li <?php if ($i == 1) echo 'active'; ?>">
          <a data-toggle="tab" href="#<?php the_sub_field('chon_mau'); ?>">
            <p class="icon-mau-xe1 <?php the_sub_field('chon_mau'); ?>"></p>
            <?php the_sub_field('tieu_de_mau_xe'); ?>
          </a>
        </li>
        <?php $i++; ?>
      <?php endwhile; ?>

    </ul>
  </div>
<?php endif; ?>


<style>
  .icon-mau-xe1.mauden {
    background: #000;
  }

  .icon-mau-xe1.maucam {
    background: #dd6e00;
  }

  .icon-mau-xe1.mauxam {
    background: #c4c4c4;
  }

  .icon-mau-xe1.mautrang {
    background: #fff;
  }

  .icon-mau-xe1.maudo {
    background: #ff0000;
  }

  .icon-mau-xe1.mauvang {
    background: #f4da03;
  }

  li.icon-xe-li a {
    color: #ff000000;
  }

  li.icon-xe-li a:active,
  a:focus,
  a:hover {
    color: #000 !important;
  }


  p.icon-mau-xe1 {
    /* background: #333; */
    width: 74px;
    height: 36px;
    border: 1px solid #333;
  }

  li.icon-xe-li {
    display: inline-block;
    color: #333;
    font-size: 15px;
    padding-right: 5px;
  }

  .icon-mau-xe {
    text-align: center;
  }

  @media only screen and (min-width: 900px) {
    .hinhxeok {
      width: 70%;
      margin: auto;
    }
  }
  
</style>
Hình hoàn thành

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)