Cách tải lên tệp WebP trên WordPress

1 năm trước, Code theme wordpress, Phát triển website, Thiết kế web wordpress, 586 Lượt xem

Đăng ký cập nhập video từ netweb.vn

Hi chào các bạn! hôm này làm dự án khách hàng đụng cái không upload được hình đuôi .WebP, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện khá đơn giản nhé!

Làm thế nào về việc trực tiếp tải hình ảnh WebP lên WordPress? Điều này thật dễ dàng. Chỉ cần thêm một số dòng văn bản trên tập tin chức năng chủ đề của bạn. WordPress không thực sự hỗ trợ xem và tải lên các tệp WebP,

Chèn code dưới vào file function.php

// ** * Cho phép tải lên cho các tệp hình ảnh webp. * /
function webp_upload_mimes($existing_mimes) {
  $existing_mimes['webp'] = 'image/webp';
  return $existing_mimes;
}
add_filter('mime_types', 'webp_upload_mimes');

Nếu bạn muốn xem bản xem trước (hình thu nhỏ) khi bạn truy cập Media / Library, bạn phải thêm mã này bên dưới vào cuối cùng funciton.php

// ** * Kích hoạt xem trước / hình thu nhỏ cho các tệp hình ảnh webp. * / 
function webp_is_displayable($result, $path) {
  if ($result === false) {
    $displayable_image_types = array( IMAGETYPE_WEBP );
    $info = @getimagesize( $path );

    if (empty($info)) {
      $result = false;
    } elseif (!in_array($info[2], $displayable_image_types)) {
      $result = false;
    } else {
      $result = true;
    }
  }

  return $result;
}
add_filter('file_is_displayable_image', 'webp_is_displayable', 10, 2);

Vậy là xong! chúc các bạn thành công

Bình luận trên facebook netweb.vn