Nội dung

Tạo Video Gallery cực đẹp với unitegallery tích hợp cho theme wordpress

2 năm trước, Code theme wordpress, HTML/CSS, 279 Lượt xem

Các bạn xem demo ở trang này nhé! và download bộ tích hợp về, ở bài này mình sẽ tích hợp qua wordpress.

code này hiện tại mình đang tích hợp sẵn và viết với acf pro, các bạn tạo field như code dưới là chạy ok ạ!

https://unitegallery.net/index.php?page=video-icon

Include header wordpress

Bản sẵn xả nén: https://drive.google.com/file/d/1BHY8j_HzqFnKOk4be0QwNQqiWORXRYHl/view?usp=sharing

<script type='text/javascript' src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/jquery-11.0.min.js'></script>		
<script type='text/javascript' src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/js/unitegallery.min.js'></script>	

<link rel='stylesheet' href='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/css/unite-gallery.css' type='text/css' />

<script type='text/javascript' src='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/themes/video/ug-theme-video.js'></script>
<link rel='stylesheet' href='<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/themes/video/skin-right-thumb.css' type='text/css' /> 

<section class="videohomeok">
			<div class="wrap">
				<div class="row">
						
						<div id="gallery" style="display:none;">
							<?php
							$the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'video','posts_per_page' => 10, ));
							// The Loop
							while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
							 ?>
							<div data-type="youtube"
								 data-title="<?php the_title(); ?>"
								 data-description="<?php the_field('des_video'); ?>"
								 data-thumb="<?php the_field('images_video'); ?>"
								 data-image="<?php the_field('images_video'); ?>"
								 data-videoid="<?php the_field('id_video'); ?>" >
							</div>
							<?php endwhile; ?>   
							<?php wp_reset_postdata();?>
						</div>
					
					
				</div>
			</div>
</section>
	
	<script type="text/javascript">

		jQuery(document).ready(function(){

			jQuery("#gallery").unitegallery();

		});
		
	</script>

Cuối cùng sẽ được

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  4 tháng trước, 214 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  7 tháng trước, 208 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)