Code phân trang sản phẩm woocommerce

Woocommerce,
08/01/2020, 08/01/2020, 2:43 sáng

Toàn bộ code phân trang sản phẩm woocommerce có sử dụng bootstrap

https://getbootstrap.com/

Có dùng thêm Plugin wp_pagenavi để phân trang.

https://vi.wordpress.org/plugins/wp-pagenavi/

 

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526