Code hiển thị tất cả danh mục sản phẩm woocommerce

5 năm trước, Woocommerce, 1054 Lượt xem

Đây là code lọc tất cả danh mục sản phẩm woocommerce bao gồm cả hình ảnh, các bạn gắn lại vào css là ngon ngay

<?php
/*
 * Template Name: Product Categories
 */
get_header();
?>
<?php //echo do_shortcode( '[product_categories]' );?>
<?php

$args = array(
	'taxonomy'     => 'product_cat',
	'hide_empty'    => false,
  );
$result = get_terms( $args );
?>

<div class="container">
	<div class="row">
		<?php
		foreach ( $result as $cat ) {
			if ( 'Uncategorized' !== $cat->name ) {
			$term_link = get_term_link( $cat, 'product_cat' );
			$cat_thumb_id =	get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true );
			$shop_catalog_img_arr = wp_get_attachment_image_src( $cat_thumb_id, 'shop_catalog' );
			$cat_img = $shop_catalog_img_arr[0];
				?>
			<div class="col-md-4">
				<div>
					<a href="<?php echo $term_link; ?>"><img src="<?php echo $cat_img; ?>" alt=""></a>
				</div>
				<div>
					<a href="<?php echo $term_link; ?>">
						<?php echo $cat->name; ?><span>( <?php echo $cat->count;?> )</span>
					</a>
				</div>
			</div>
		<?php
			}
		}
		?>
	</div>
</div>


<?php get_footer(); ?>

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)