Tag liên quan: phpMyAdmin

Lỗi không upload được database nặng trên phpmyadmin

Fix lỗi 413 Request Entity Too Large – File Upload Issue Khi cài đặt server chắc các bạn gặp phải lỗi không up dc file database trong admin, ở bài […]

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên máy chủ Ubuntu 20.04

Khi phát triển một trang web hoặc ứng dụng web, nhiều người dùng cần chức năng của một hệ thống cơ sở dữ liệu như MySQL . Tuy nhiên, việc tương tác với […]