Nội dung

Script backup toàn bộ website trên vps Ubuntu

3 năm trước, Cài đặt VPS, Ubuntu, 1443 Lượt xem

Đăng ký cập nhập video từ netweb.vn

Tạo file backup.sh ở thư mục /root/

Full script backup vps

nano /root/backup.sh
# Backup plugin netweb.vn - Backup Server

#!/bin/bash

SERVER_NAME=VPS

TIMESTAMP=$(date +"%Y-%m-%d_%H-%M")
BACKUP_DIR="/var/backup/$TIMESTAMP"
MYSQL_USER="userMYSQL"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=passMYSQL
MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump
SECONDS=0

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW DATABASES;" | grep -Ev "(Database|information_schema|performance_schema|mysql)"`

for db in $databases; do
	$MYSQLDUMP --force --opt --user=$MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD $db | gzip > "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
#Loop through /home directory
for D in /var/www/*; do
	if [ -d "${D}" ]; then #If a directory
		domain=${D##*/} # Domain name
		echo "- "$domain;
		zip -r $BACKUP_DIR/$domain.zip /var/www/$domain/ -q -x /var/www/$domain/wp-content/cache/**\* #Exclude cache
	fi
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup ngin Configuration";
cp -r /etc/nginx/sites-enabled/ $BACKUP_DIR/nginx/
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Compress Files";
zip -r /var/backup/$SERVER_NAME-$TIMESTAMP.zip $BACKUP_DIR -q
rm -rf $BACKUP_DIR
size=$(ls -lah /var/backup/$SERVER_NAME-$TIMESTAMP.zip | awk '{ print $5}')
echo "Finished";
echo '';

#Remove older backups (5 days)
find /var/backup/ -mindepth 1 -mtime +5 -delete

duration=$SECONDS
echo "Total $size, $(($duration / 60)) minutes and $(($duration % 60)) seconds elapsed."

– Phân quyền cho script

chmod +x /root/backup.sh


– Vậy là xong rồi đó, giờ bạn có thể test lại bằng cách chạy lệnh /root/backup.sh

Xong, kiểm tra trong thư mục /var/backup có file backup .ZIP chưa nhé

 1. Tạo cronjob tự động backup hàng ngày
  Giờ mình sẽ cho script tự động chạy lúc 2h00 sáng

vào tạo crontab

crontab -e

Dán nội dung sau vào cửa sổ Terminal

0 2 * * * /root/backup.sh

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)