Hỗ trợ dài hạn và phát hành tạm thời trên Ubuntu

1 tháng trước, Ubuntu, 34 Lượt xem

Các bản phát hành LTS hoặc ‘Hỗ trợ Dài hạn’ được xuất bản hai năm một lần vào tháng Tư. Bản phát hành LTS là bản phát hành ‘cấp doanh nghiệp’ của Ubuntu và được sử dụng nhiều nhất. Ước tính khoảng 95% tất cả các bản cài đặt Ubuntu là bản phát hành LTS.

Cứ sáu tháng một lần giữa các phiên bản LTS, Canonical xuất bản một bản phát hành tạm thời của Ubuntu, với ví dụ mới nhất là 21.04. Đây là những bản phát hành chất lượng sản xuất và được hỗ trợ trong 9 tháng, với thời gian đủ để người dùng cập nhật, nhưng những bản phát hành này không nhận được cam kết lâu dài của các bản phát hành LTS.

Các bản phát hành tạm thời sẽ giới thiệu các khả năng mới từ các dự án nguồn mở Canonical và ngược dòng, chúng đóng vai trò là cơ sở chứng minh cho những khả năng mới này. Nhiều nhà phát triển chạy các bản phát hành tạm thời vì chúng cung cấp các trình biên dịch mới hơn hoặc quyền truy cập vào các hạt nhân mới hơn và các thư viện mới hơn, và chúng thường được sử dụng trong các quy trình devops nhanh chóng như đường ống CI / CD trong đó tuổi thọ của đồ tạo tác có thể ít hơn thời gian hỗ trợ của phát hành tạm thời. Các bản phát hành tạm thời nhận được bảo trì bảo mật đầy đủ cho ‘chính’ trong suốt thời gian tồn tại của chúng.

Nguồn: https://ubuntu.com/about/release-cycle

Bình luận trên facebook netweb.vn