Tag liên quan: instagram

Hướng cài đặt proxy fake ip máy tính nuôi nhiều acc instagram và facebook

Máy chủ Proxy là gì? Proxy Server (Máy chủ proxy) hoạt động như một cổng nối giữa người dùng và Internet. Đây là một server trung gian giữa người dùng […]

Hướng dẫn tạo nhiều profile với chrome nuôi nhiều tài khoản facebook và instagram

Trong quá trình làm marketing thì chắc có lẽ bạn sẽ cần nuôi nhiều tài khoản facebook và instagram, và đây là cách bạn có thể tạo nhiều profile giúp các […]