Hướng dẫn tạo nhiều profile với chrome nuôi nhiều tài khoản facebook và instagram

2 năm trước, Thủ thuật facebook, 513 Lượt xem

Đăng ký cập nhập video từ netweb.vn

Trong quá trình làm marketing thì chắc có lẽ bạn sẽ cần nuôi nhiều tài khoản facebook và instagram, và đây là cách bạn có thể tạo nhiều profile giúp các bạn có thể login nhiều tài khoản facebook và instagram cùng lúc mà không bị khóa tài khoản của mình!

Bình luận trên facebook netweb.vn