Tag liên quan: hosting directadmin

Hướng dẫn tăng dung lượng upload file qua File Manager trên Directadmin

Bước 1: Truy cập Directadmin với quyền admin Bước 2: Tại mục Extra Features > Administrator Settings Sau khoảng 1 phút, thay đổi này sẽ có hiệu lực.

Hướng dẫn sử dụng hosting directadmin

Hướng dẫn sử dụng hosting directadmin Bước 1: Đăng nhập quản lý hosting Directadmin dưới dạng  : http://ip.xx.xxx.xx:2222 Bước 2: Upload file lên hosting vào phần  File manager như hình Rồi […]