Hướng dẫn sử dụng hosting directadmin

Hosting,
28/08/2017, 28/08/2017, 6:05 sáng

Hướng dẫn sử dụng hosting directadmin

Bước 1: Đăng nhập quản lý hosting Directadmin dưới dạng  : http://ip.xx.xxx.xx:2222

Bước 2: Upload file lên hosting vào phần  File manager như hình

Rồi click vào tiếp —> Domains —> tên miền bạn –> public_html

Giờ upload file .zip code web bạn tại đây để giải nén cho nhanh

Bước 3: Tạo mysql

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526