Cấu hình IP tĩnh trên centos 7 Minimal-1810

Quản lý VPS,
25/03/2019, 30/11/2019, 3:22 chiều

Sau khi login hệ thống chúng ta vào thư mục sau: /etc/sysconfig/network-scripts/  bằng lệnh:

Lấy tên card mạng hiện tại bằng lênh:

Sau đó chúng ta mở file tên card mạng: ở đây card mạng của tôi tên là ifcfg-ens33

Mở file ifcfg-ens33 

Nhấn phím Insert trên bàn phím và Sửa thông số bôi đậm như hình:

TYPE=”Ethernet”
PROXY_METHOD=”none”
BROWSER_ONLY=”no”
BOOTPROTO=”static”
DEFROUTE=”yes”
IPV4_FAILURE_FATAL=”no”
IPV6INIT=”yes”
IPV6_AUTOCONF=”yes”
IPV6_DEFROUTE=”yes”
IPV6_FAILURE_FATAL=”no”
IPV6_ADDR_GEN_MODE=”stable-privacy”
NAME=”ens33″
UUID=”1eff6d2b-3fd6-405b-9e78-cafb7fbc2e34″
DEVICE=”ens33″
ONBOOT=”yes”
IPADDR=192.168.1.111
GATEWAY=192.168.1.1
NETMASK=255.255.255.0
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

Xong như hình dưới

Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape) rồi gõ

để thoát và không lưu

lưu lại nội dung file và thoát

Khởi động lại card mạng bằng lệnh sau:

Kiểm tra ip lại với lệnh:

Chúc các bạn thành công!

 

Các bài viết cùng chuyên mục