Tag liên quan: centos

Hướng dẫn cài đặt centos 7 trên vmware workstation 12 truy cập qua ssh

Vmware là gì? vmware là 1 phần mềm giúp các bạn có thể tạo máy ảo rất chuyên nghiệp như 1 máy tính thật, và ở bài viết này mình […]

Cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP 7.1) trên VPS CentOS 7

Các lệnh kiểm tra thông số vps bắt đầu cài Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: […]

21 câu lệnh Linux phải nhớ quản lý vps

Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh ls tenthumuc: Liệt kê nội […]