Tag liên quan: centos 7

Hướng dẫn mở port trong CSF Firewall (Centos 7)

1. Login vào SSH. 2. Chỉnh sửa file cấu hình CSF. 3. Thêm các port cần thiết vào tệp csf.conf #Allow incoming TCP ports #Allow outgoing TCP ports 4. Khởi […]

Hướng dẫn cài đặt centos 7 trên vmware workstation 12 truy cập qua ssh

Vmware là gì? vmware là 1 phần mềm giúp các bạn có thể tạo máy ảo rất chuyên nghiệp như 1 máy tính thật, và ở bài viết này mình […]

Cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP 7.1) trên VPS CentOS 7

Các lệnh kiểm tra thông số vps bắt đầu cài Lệnh kiểm tra CPU: # cat /proc/cpuinfo Lệnh theo dõi CPU: # top -c Lệnh kiểm tra hệ điều hành: […]