Thứ Bảy, 09/12/2023 12:53 chiều
Cấu hình IP tĩnh trên centos 7 Minimal-1810

Cấu hình IP tĩnh trên centos 7 Minimal-1810

2 năm trước, 8688 Lượt xem

Sau khi login hệ thống chúng ta vào thư mục sau: /etc/sysconfig/network-scripts/  bằng lệnh:

Linux là gì? Tìm hiểu chi tiết về hệ điều hành linux

4 năm trước, 526 Lượt xem

Linux là gì? Cũng giống như Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Mac OS X, Linux là một hệ điều hành. Hệ điều hành là phần mềm quản lý tất […]