Tag liên quan: tìm hiểu linux

Linux là gì? Tìm hiểu chi tiết về hệ điều hành linux

Linux là gì? Cũng giống như Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Mac OS X, Linux là một hệ điều hành. Hệ điều hành là phần mềm quản lý tất […]