Tag liên quan: khởi nghiệp

Khởi nghiệp là gì? startup là gì?

Khởi nghiệp là gì? Thuật ngữ “khởi nghiệp” đã được sử dụng với tần suất ngày càng tăng trong vài năm qua để mô tả các dự án non trẻ, […]