Tag liên quan: hiệu ứng đánh máy web

Placeholder Typewriter hiệu ứng jQuery đánh máy cho thanh tìm kiếm

Cách sử dụng 1. Chèn thư viện placeholderTypewriter vào web. Trong file download về bạn sẽ thấy file placeholderTypewriter.js – file này chính là thư viện chính để tạo hiệu ứng đánh máy cho placehover […]