Placeholder Typewriter hiệu ứng jQuery đánh máy cho thanh tìm kiếm

Câu hỏi thường gặp, Code website hay dùng,
22/10/2019, 22/10/2019, 7:36 sáng

Cách sử dụng

1. Chèn thư viện placeholderTypewriter vào web. Trong file download về bạn sẽ thấy file placeholderTypewriter.js – file này chính là thư viện chính để tạo hiệu ứng đánh máy cho placehover của textbox. Để file đó chạy được thì chắc chắn web của bạn cần load thư viện jQuery (bản mới nhất càng tốt).

Chèn jquery vào web:

Ví dụ có thẻ textbox html

jQuery code như sau

Ví dụ:

Download file mẫu tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1AAyQIWmGBnEX8BRYlLYXrBXX9Ik2h_pT/view?usp=sharing

Các bài viết cùng chuyên mục