Tag liên quan: Chèn Breadcrumbs cho website

Chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo

Đầu tiên các bạn cần vào Yoast Seo bật Breadcrumbs cho website cái đã Các bạn vào SEO–> HIỂN THỊ TÌM KIẾM–> ĐƯỜNG DẪN –> CHUYỂN SANG ĐÃ KÍCH HOẠT có thể […]