Chèn Breadcrumbs cho website WordPress sử dụng plugin Yoast Seo

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp, Code website hay dùng,
Ngày đăng: 22/10/2019, Update: 31/10/2019 Vào lúc: 4:37 sáng

Đầu tiên các bạn cần vào Yoast Seo bật Breadcrumbs cho website cái đã

Các bạn vào SEO–> HIỂN THỊ TÌM KIẾM–> ĐƯỜNG DẪN –> CHUYỂN SANG ĐÃ KÍCH HOẠT

có thể sửa lại 1 số thông số ở dưới nhìn cho hợp lý, để tiến hành setup vào theme wordpress :d

Code chèn vào single.php của wordpress muốn hiển thị Breadcrumbs

Đoạn css cho đẹp chèn file style

 

 

08 9898 2526