Tag liên quan: câu lệnh linux

21 câu lệnh Linux phải nhớ quản lý vps

Đây là những câu lệnh căn bản bất cứ ai muốn tìm hiểu về Linux cần phải nhớ. clear: làm sạch cửa sổ dòng lệnh ls tenthumuc: Liệt kê nội […]