Nội dung

Lọc bài viết theo url danh mục taxonomy wordpress

3 năm trước, Code theme wordpress, 551 Lượt xem

Đây là Code lọc bài viết theo url danh mục taxonomy trong wordpress thành công 100%, các bạn áp dụng lọc theo danh mục mình thích, tùy biến code dễ dàng

<?php

	    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'dich_vu','posts_per_page' => 10, 
    	'tax_query' => array(
		    array (
		      'taxonomy' => 'chuyen_muc_dich_vu', // ten taxonomy
		      'field' => 'slug',
		      'terms' => 'dich-vu-thiet-ke',// ten url chuyen muc taxomy
		    )
		  ),


	    ));
	    // The Loop
	    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
	     ?>
	     <div class="col-sm-4 boxtinok">
		
	      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
	        <div class="hinhdichvu">
	          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
	        </div>
	        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
	        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
	          
	        </p>
	      </div>
			</div>

	     <?php endwhile; ?>    
	    <?php wp_reset_postdata();?>

Xuất text theo danh mục theo slug

	<?php $term = get_term_by('slug', get_query_var( 'term' ), get_query_var( 'taxonomy' ) );
										if($term->slug == 'cho-thue')
										{echo'aaaaaaaaa';}
										 ?>

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  5 tháng trước, 297 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  7 tháng trước, 208 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)