Nội dung

Lọc bài viết theo url danh mục taxonomy wordpress

4 năm trước, Code theme wordpress, 583 Lượt xem

Đây là Code lọc bài viết theo url danh mục taxonomy trong wordpress thành công 100%, các bạn áp dụng lọc theo danh mục mình thích, tùy biến code dễ dàng

<?php

	    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'dich_vu','posts_per_page' => 10, 
    	'tax_query' => array(
		    array (
		      'taxonomy' => 'chuyen_muc_dich_vu', // ten taxonomy
		      'field' => 'slug',
		      'terms' => 'dich-vu-thiet-ke',// ten url chuyen muc taxomy
		    )
		  ),


	    ));
	    // The Loop
	    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
	     ?>
	     <div class="col-sm-4 boxtinok">
		
	      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
	        <div class="hinhdichvu">
	          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
	        </div>
	        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
	        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
	          
	        </p>
	      </div>
			</div>

	     <?php endwhile; ?>    
	    <?php wp_reset_postdata();?>

Xuất text theo danh mục theo slug

	<?php $term = get_term_by('slug', get_query_var( 'term' ), get_query_var( 'taxonomy' ) );
										if($term->slug == 'cho-thue')
										{echo'aaaaaaaaa';}
										 ?>

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  11 tháng trước, 344 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 233 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)