Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess 

4 năm trước, Code theme wordpress, 662 Lượt xem

Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess

Code thêm vào file function.php nhớ sửa lại post type và taxonomy đúng với của bạn

<?php
/**
 * Display a custom taxonomy dropdown in admin
 */
add_action('restrict_manage_posts', 'tsm_filter_post_type_by_taxonomy');
function tsm_filter_post_type_by_taxonomy() {
	global $typenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	if ($typenow == $post_type) {
		$selected   = isset($_GET[$taxonomy]) ? $_GET[$taxonomy] : '';
		$info_taxonomy = get_taxonomy($taxonomy);
		wp_dropdown_categories(array(
			'show_option_all' => sprintf( __( 'Show all %s', 'textdomain' ), $info_taxonomy->label ),
			'taxonomy'    => $taxonomy,
			'name'      => $taxonomy,
			'orderby'     => 'name',
			'selected'    => $selected,
			'show_count'   => true,
			'hide_empty'   => true,
		));
	};
}
/**
 * Filter posts by taxonomy in admin
 * @author Mike Hemberger
 * @link http://thestizmedia.com/custom-post-type-filter-admin-custom-taxonomy/
 */
add_filter('parse_query', 'tsm_convert_id_to_term_in_query');
function tsm_convert_id_to_term_in_query($query) {
	global $pagenow;
	$post_type = 'team'; // change to your post type
	$taxonomy = 'group'; // change to your taxonomy
	$q_vars  = &$query->query_vars;
	if ( $pagenow == 'edit.php' && isset($q_vars['post_type']) && $q_vars['post_type'] == $post_type && isset($q_vars[$taxonomy]) && is_numeric($q_vars[$taxonomy]) && $q_vars[$taxonomy] != 0 ) {
		$term = get_term_by('id', $q_vars[$taxonomy], $taxonomy);
		$q_vars[$taxonomy] = $term->slug;
	}
}

Sau khi thành công

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  8 tháng trước, 312 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  10 tháng trước, 219 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)