Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess 

Code theme wordpress,
21/04/2020, 21/04/2020, 2:51 sáng

Thêm tính năng lọc taxonomy cho Custom Post Type trong admin wordpess

Code thêm vào file function.php nhớ sửa lại post type và taxonomy đúng với của bạn

Sau khi thành công

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526