Hướng dẫn cài đặt Xampp phần mềm localhost cho lập trình viên

Lập trình php, php căn bản,
15/11/2019, 08/12/2019, 2:56 sáng

Hướng dẫn cài đặt Xampp chi tiết cho lập trình viên!

Nếu bạn là 1 lập trình viên thì chắc hẳn bạn sẽ cần cài đặt localhost để setup web trên local, và đây là bài hướng dẫn dành cho bạn!

Link download Xampp

https://www.apachefriends.org/download.html

Các bạn download về cài đặt như video!

Các bài viết cùng chuyên mục