Tag liên quan: tích hợp fancybox

Tích hợp fancybox hiệu ứng phóng to ảnh vào website wordpress

FancyBox là gì? FancyBox là một công cụ để hiển thị hình ảnh, nội dung html và đa phương tiện trong một “hộp đèn” kiểu Mac nổi trên đầu trang […]