Tag liên quan: Hướng dẫn transfer tên miền .VN

Hướng dẫn transfer tên miền .VN

1. Quý khách yêu cầu Nhà Đăng Ký tên miền hiện tại un-lock tên miền và cung cấp authorized-key để cung cấp cho Chúng tôi. Theo quy định VNNIC, tên miền phải còn […]