Tag liên quan: chuyen nhuong domain.vn

Tên miền .VN chính thức cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng từ ngày 01/06/2017

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (chuyển nhượng tên miền) được […]