Tag liên quan: cach tao sitemap?

Sitemap là gì? Cách tạo sitemap cho website

Sitemap là gì? Sitemap (còn được gọi là sơ đồ của một trang web) là một tập tin văn bản có chứa tất cả các URL (đường dẫn) của một trang web. […]