Mẫu hợp đồng thiết kế website techcorp.vn

Chuyên mục: Mẫu hợp đồng,
Ngày đăng: 12/04/2018, Update: 12/04/2018 Vào lúc: 3:44 sáng

Mẫu hợp đồng thiết kế web mà chúng tôi ký với khách hàng, quý khách hàng có thể download về tham khao mẫu hợp đồng của chúng tôi.

Mẫu hợp đồng web: https://drive.google.com/file/d/1M9uc0q7pxiZlS52r2KwE_h42iFdAzJiv/view?usp=sharing

Biên bản thanh lý hợp đồng: https://drive.google.com/file/d/1TjUD5GNA8Nv_1mAxBvO5jHdeXc90D8Dg/view?usp=sharing

08 9898 2526