Friday, 22/01/2021 22:12:39
BO SUNG BAN KHAI DANG KY TEN MIEN VNNIC

BO SUNG BAN KHAI DANG KY TEN MIEN VNNIC

1 năm trước, Lượt xem

Sau khi quý khách đăng ký domain việt nam .com.vn hoặc .vn tại techcorp thì quý khách phải cập nhập bản khai domain đầy đủ. Quý khách vui lòng kiểm […]

Mẫu phiếu thu + chi techcorp.vn

3 năm trước, 5 Lượt xem

Mẫu phiếu thu chi của công ty tnhh techcorp, giúp quý doanh nghiệp quản lý dễ dàng về tài chính.   Mẫu phiếu thu: https://drive.google.com/file/d/1fLEGWpYJ9AeEGgoxQ4hNg-I3ZBgXA2C_/view?usp=sharing Mẫu phiếu chi: https://drive.google.com/file/d/1fRcp-y0Tp0fNCvIprS0k-lGDN9qgY1a5/view?usp=sharing