Nội dung

Code phân trang danh mục wordpress không cần plugin

3 năm trước, Code theme wordpress, 929 Lượt xem

Đây là đoạn code phân trang cho danh mục không cần dùng plugin

code cho file function

//Code phan trang
function netweb_wp_corenavi($custom_query = null, $paged = null) {
  global $wp_query;
  if($custom_query) $main_query = $custom_query;
  else $main_query = $wp_query;
  $paged = ($paged) ? $paged : get_query_var('paged');
  $big = 999999999;
  $total = isset($main_query->max_num_pages)?$main_query->max_num_pages:'';
  if($total > 1) echo '<div class="pagenavi">';
  echo paginate_links( array(
    'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
    'format' => '?paged=%#%',
    'current' => max( 1, $paged ),
    'total' => $total,
    'mid_size' => '3', // Số trang hiển thị khi có nhiều trang trước khi hiển thị ...
    'prev_text'  => __('Trở về','netweb'),
    'next_text'  => __('Tiếp','netweb'),
  ) );
  if($total > 1) echo '</div>';
}

Hiển thị phân trang cho danh mục

<?php

    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'post','posts_per_page' => 10,'cat' => get_query_var('cat'), 'paged'=> get_query_var('paged') ));
    // The Loop
    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
     ?>
     <div class="row boxtinok">

      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
        <div class="post-detail">
          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
        </div>
        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
          
        </p>
      </div>
		</div>

     <?php endwhile; ?>
     <?php if (function_exists('netweb_wp_corenavi')) netweb_wp_corenavi($the_press); ?>     
    <?php wp_reset_postdata();?>

Css cho phân trang

.pagenavi{
 margin: 13px 0px;
}

.pagenavi a:hover {
  color: #fff;
  background: #359c6a;
}
 
.pagenavi .current{color: #fff;background: #359c6a;}

span.page-numbers.current {}

page-numbers a:hover {
}
 
.pagenavi .page-numbers{border:1px solid #DDD;padding: 5px 11px;/* border-radius: 8px; */}

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  3 tháng trước, 264 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  5 tháng trước, 177 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)