Nội dung

Code phân trang danh mục wordpress không cần plugin

9 tháng trước, Code theme wordpress, 375 Lượt xem

Đây là đoạn code phân trang cho danh mục không cần dùng plugin

code cho file function

//Code phan trang
function netweb_wp_corenavi($custom_query = null, $paged = null) {
  global $wp_query;
  if($custom_query) $main_query = $custom_query;
  else $main_query = $wp_query;
  $paged = ($paged) ? $paged : get_query_var('paged');
  $big = 999999999;
  $total = isset($main_query->max_num_pages)?$main_query->max_num_pages:'';
  if($total > 1) echo '<div class="pagenavi">';
  echo paginate_links( array(
    'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
    'format' => '?paged=%#%',
    'current' => max( 1, $paged ),
    'total' => $total,
    'mid_size' => '3', // Số trang hiển thị khi có nhiều trang trước khi hiển thị ...
    'prev_text'  => __('Trở về','netweb'),
    'next_text'  => __('Tiếp','netweb'),
  ) );
  if($total > 1) echo '</div>';
}

Hiển thị phân trang cho danh mục

<?php

    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'post','posts_per_page' => 10,'cat' => get_query_var('cat'), 'paged'=> get_query_var('paged') ));
    // The Loop
    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
     ?>
     <div class="row boxtinok">

      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
        <div class="post-detail">
          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
        </div>
        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
          
        </p>
      </div>
		</div>

     <?php endwhile; ?>
     <?php if (function_exists('netweb_wp_corenavi')) netweb_wp_corenavi($the_press); ?>     
    <?php wp_reset_postdata();?>

Css cho phân trang

.pagenavi{
 margin: 13px 0px;
}

.pagenavi a:hover {
  color: #fff;
  background: #359c6a;
}
 
.pagenavi .current{color: #fff;background: #359c6a;}

span.page-numbers.current {}

page-numbers a:hover {
}
 
.pagenavi .page-numbers{border:1px solid #DDD;padding: 5px 11px;/* border-radius: 8px; */}

Bài viết mới cập nhập

 • Cách thay đổi cổng SSH trên Linux Ubuntu 20.04

  Cách thay đổi cổng SSH trên Linux Ubuntu 20.04

  2 ngày trước, 639 Lượt xem

  Cổng mặc định cho SSH trên hệ thống Linux là 22. Có một vài lý do khiến bạn có thể muốn thay đổi cổng này thành một số khác. Nếu nhiều máy…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)