Nội dung

Code phân trang danh mục wordpress không cần plugin

3 năm trước, Code theme wordpress, 1021 Lượt xem

Đây là đoạn code phân trang cho danh mục không cần dùng plugin

code cho file function

//Code phan trang
function netweb_wp_corenavi($custom_query = null, $paged = null) {
  global $wp_query;
  if($custom_query) $main_query = $custom_query;
  else $main_query = $wp_query;
  $paged = ($paged) ? $paged : get_query_var('paged');
  $big = 999999999;
  $total = isset($main_query->max_num_pages)?$main_query->max_num_pages:'';
  if($total > 1) echo '<div class="pagenavi">';
  echo paginate_links( array(
    'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
    'format' => '?paged=%#%',
    'current' => max( 1, $paged ),
    'total' => $total,
    'mid_size' => '3', // Số trang hiển thị khi có nhiều trang trước khi hiển thị ...
    'prev_text'  => __('Trở về','netweb'),
    'next_text'  => __('Tiếp','netweb'),
  ) );
  if($total > 1) echo '</div>';
}

Hiển thị phân trang cho danh mục

<?php

    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'post','posts_per_page' => 10,'cat' => get_query_var('cat'), 'paged'=> get_query_var('paged') ));
    // The Loop
    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
     ?>
     <div class="row boxtinok">

      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
        <div class="post-detail">
          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
        </div>
        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
          
        </p>
      </div>
		</div>

     <?php endwhile; ?>
     <?php if (function_exists('netweb_wp_corenavi')) netweb_wp_corenavi($the_press); ?>     
    <?php wp_reset_postdata();?>

Css cho phân trang

.pagenavi{
 margin: 13px 0px;
}

.pagenavi a:hover {
  color: #fff;
  background: #359c6a;
}
 
.pagenavi .current{color: #fff;background: #359c6a;}

span.page-numbers.current {}

page-numbers a:hover {
}
 
.pagenavi .page-numbers{border:1px solid #DDD;padding: 5px 11px;/* border-radius: 8px; */}

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  10 tháng trước, 338 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  12 tháng trước, 228 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)