Nội dung

Code phân trang danh mục wordpress không cần plugin

2 năm trước, Code theme wordpress, 693 Lượt xem

Đây là đoạn code phân trang cho danh mục không cần dùng plugin

code cho file function

//Code phan trang
function netweb_wp_corenavi($custom_query = null, $paged = null) {
  global $wp_query;
  if($custom_query) $main_query = $custom_query;
  else $main_query = $wp_query;
  $paged = ($paged) ? $paged : get_query_var('paged');
  $big = 999999999;
  $total = isset($main_query->max_num_pages)?$main_query->max_num_pages:'';
  if($total > 1) echo '<div class="pagenavi">';
  echo paginate_links( array(
    'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),
    'format' => '?paged=%#%',
    'current' => max( 1, $paged ),
    'total' => $total,
    'mid_size' => '3', // Số trang hiển thị khi có nhiều trang trước khi hiển thị ...
    'prev_text'  => __('Trở về','netweb'),
    'next_text'  => __('Tiếp','netweb'),
  ) );
  if($total > 1) echo '</div>';
}

Hiển thị phân trang cho danh mục

<?php

    $the_press = new WP_Query(array('post_type' => 'post','posts_per_page' => 10,'cat' => get_query_var('cat'), 'paged'=> get_query_var('paged') ));
    // The Loop
    while ($the_press->have_posts()) : $the_press->the_post();   
     ?>
     <div class="row boxtinok">

      <div class="post-item-bv wow fadeInUp">
        <div class="post-detail">
          <a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_post_thumbnail(); ?></a>
        </div>
        <h5 class="post-title-gory"><a href="<?php echo the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h5>
        <p class="excerpt-gory"><?php the_excerpt(); ?>
          
        </p>
      </div>
		</div>

     <?php endwhile; ?>
     <?php if (function_exists('netweb_wp_corenavi')) netweb_wp_corenavi($the_press); ?>     
    <?php wp_reset_postdata();?>

Css cho phân trang

.pagenavi{
 margin: 13px 0px;
}

.pagenavi a:hover {
  color: #fff;
  background: #359c6a;
}
 
.pagenavi .current{color: #fff;background: #359c6a;}

span.page-numbers.current {}

page-numbers a:hover {
}
 
.pagenavi .page-numbers{border:1px solid #DDD;padding: 5px 11px;/* border-radius: 8px; */}

Bài viết mới cập nhập

 • Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  Thiết kế web trọn gói từ 3 triệu

  11 giờ trước, 8 Lượt xem

  Thiết kế web trọn gói giá rẻ: một giải pháp hấp dẫn cho doanh nghiệp nhỏ Trong một thế giới của công nghệ và internet,…

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  7 tháng trước, 273 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  10 tháng trước, 221 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Chủ đề liên quan theo Tag

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)