Nội dung

Code phần hỏi đáp web wordpress Accordion Bootstrap 4

3 năm trước, Code theme wordpress, 207 Lượt xem

Link tham khảo

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_collapse.asp

Code custom field

<?php if(get_field('nhieu_hoi_dap')): ?>
	<div class="hoidap">
		<h2>Câu hỏi thường gặp</h2>
	</div>
	<div id="accordion">
		<?php $i=1; ?>
	 <?php while(has_sub_field('nhieu_hoi_dap')): ?> 
	 <div class="card">
	  <div class="card-header">
	   <a class="card-link" data-toggle="collapse" href="#collapse<?php echo $i; ?>">
	   	<div class="tieudehoi">
	   		<h3><?php the_sub_field('tieu_de_hoi_dap'); ?></h3>
	   	</div>
	   </a>
	  </div>
	  <div id="collapse<?php echo $i; ?>" class="collapse" data-parent="#accordion">
	   <div class="card-body">
	    <?php the_sub_field('noi_dung_hoi_dap'); ?>
	   </div>
	  </div>
	 </div>
	 <?php $i++; ?>
	 <?php endwhile; ?>

	</div>
	<?php endif; ?>

Code css

/* hoi dap */
.hoidap {
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 10px;
}


a.card-link:after {
  content: "+";
  background-color: #e33a40;
  position: absolute;
  left: 10px;
  top: 8px;
  width: 25px;
  height: 25px;
  line-height: 25px;
  font-size: 34px;
  font-weight: 400;
  border: none;
  text-align: center;
  color: #fff;
  -webkit-transition: .3s transform;
  -moz-transition: .3s transform;
  -o-transition: .3s transform;
  transition: .3s transform;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
}

.tieudehoi {
  padding-left: 26px;
}

.card {
  margin-bottom: 10px;
}

.card-header {
  border-bottom: 1px solid #e33a40;
}

Thành quả

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  3 tháng trước, 133 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  5 tháng trước, 192 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)