Tổng hợp slider with thumbnails đẹp

2 năm trước, Thủ thuật web, Website, 771 Lượt xem

Hôm nay netweb.vn quyết định làm 1 bài tổng hợp tất cả các slider with thumbnails cực đẹp dành cho code nhé..hihi

1. Bootstrap 4 carousel slider with thumbnails

2. Bootstrap carousel with thumbnails mẫu 2

3. splidejs

4. JQuery lightSlider

Code mẫu slider boostrap 4 .5

Hình theo code
<div class="container slide-bds">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div id="custCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel" align="center">
        <!-- slides -->
        <div class="carousel-inner">
          <div class="carousel-item active"> <img src="https://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/images/image-5.jpg" alt="Hills"> </div>
          <div class="carousel-item"> <img src="https://i.imgur.com/Rpxx6wU.jpg" alt="Hills"> </div>
          <div class="carousel-item"> <img src="https://i.imgur.com/83fandJ.jpg" alt="Hills"> </div>
          <div class="carousel-item"> <img src="https://i.imgur.com/JiQ9Ppv.jpg" alt="Hills"> </div>
        </div> <!-- Left right --> <a class="carousel-control-prev" href="#custCarousel" data-slide="prev"> <span class="carousel-control-prev-icon"></span> </a> <a class="carousel-control-next" href="#custCarousel" data-slide="next"> <span class="carousel-control-next-icon"></span> </a> <!-- Thumbnails -->
        <ol class="carousel-indicators list-inline">
          <li class="list-inline-item active"> <a id="carousel-selector-0" class="selected" data-slide-to="0" data-target="#custCarousel"> <img src="https://i.imgur.com/weXVL8M.jpg" class="img-fluid"> </a> </li>
          <li class="list-inline-item"> <a id="carousel-selector-1" data-slide-to="1" data-target="#custCarousel"> <img src="https://i.imgur.com/Rpxx6wU.jpg" class="img-fluid"> </a> </li>
          <li class="list-inline-item"> <a id="carousel-selector-2" data-slide-to="2" data-target="#custCarousel"> <img src="https://i.imgur.com/83fandJ.jpg" class="img-fluid"> </a> </li>
          <li class="list-inline-item"> <a id="carousel-selector-2" data-slide-to="3" data-target="#custCarousel"> <img src="https://i.imgur.com/JiQ9Ppv.jpg" class="img-fluid"> </a> </li>
        </ol>
      </div>
    </div>
  </div>
</div><style>

.carousel-control-prev-icon {
 background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23000' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5-2.5-2.5 2.5-2.5-1.5-1.5z'/%3E%3C/svg%3E") !important;
}

.carousel-control-next-icon {
 background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23000' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5 2.5 2.5-2.5 2.5 1.5 1.5 4-4-4-4z'/%3E%3C/svg%3E") !important;
}


.carousel-item img {
  width: auto !important;
  max-height: 500px !important;
  margin: 0 auto;
}

#custCarousel .carousel-indicators {
  position: static;
  margin-top: 20px
}

#custCarousel .carousel-indicators>li {
  width: 100px
}

#custCarousel .carousel-indicators li img {
  display: block;
  opacity: 0.5
}

#custCarousel .carousel-indicators li.active img {
  opacity: 1
}

#custCarousel .carousel-indicators li:hover img {
  opacity: 0.75
}

.carousel-item img {
  width: 80%
}
</style>

Code thay màu icon slider

Nơi bạn thay đổi fill='%23fff'fff ở cuối thành bất kỳ giá trị thập lục phân nào mà bạn muốn. Ví dụ:

fill='%23000'cho màu đen, fill='%23ff0000'cho màu đỏ, v.v. Chỉ cần lưu ý, tôi đã không kiểm tra điều này nếu không có khai báo! Important.

.carousel-control-prev-icon {
 background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M5.25 0l-4 4 4 4 1.5-1.5-2.5-2.5 2.5-2.5-1.5-1.5z'/%3E%3C/svg%3E") !important;
}

.carousel-control-next-icon {
 background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' fill='%23fff' viewBox='0 0 8 8'%3E%3Cpath d='M2.75 0l-1.5 1.5 2.5 2.5-2.5 2.5 1.5 1.5 4-4-4-4z'/%3E%3C/svg%3E") !important;
}

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  3 tháng trước, 135 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  5 tháng trước, 192 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)