Tích hợp hiệu ứng wowjs cuộn trang Animate vào website

HTML/CSS, jquery,
20/01/2020, 04/02/2020, 3:03 sáng

Tiết lộ hình ảnh động khi bạn cuộn. Very Animate.css Bạn bè 🙂
Dễ dàng tùy chỉnh cài đặt hoạt hình: kiểu, độ trễ, độ dài, độ lệch, số lần lặp …
100% MIT được cấp phép, không phải GPL. Giữ mã của bạn.
ES2015 +, Caffeine tự nhiên miễn phí.

Link thư viện wow

https://wowjs.uk/

https://wowjs.uk/docs

Chèn thư viện js vào wordpress

Link down

https://drive.google.com/file/d/1AQStDLJkOGcfZ4r_fGUbadS9N51ESzoG/view?usp=sharing

Để acticve wowjs bạn phải chèn đoạn mã này

Set thời gian hiệu ứng

data-wow-duration: Thay đổi thời lượng hoạt hình
data-wow-delay: Trì hoãn trước khi hoạt hình bắt đầu
data-wow-offset: Khoảng cách để bắt đầu hoạt hình (liên quan đến đáy trình duyệt)
data-wow-iteration: Số lần hoạt hình được lặp lại

 

Thư viện animate

https://daneden.github.io/animate.css/

xem hướng dẫn trên github

https://github.com/daneden/animate.css

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526