Nội dung

Thêm nút next và previous vào trang single web WordPress

1 năm trước, Code theme wordpress, Plugin netweb, 284 Lượt xem

Code thêm bao gồm cả css

	<style>
		.nav-single {
			width: 100%;
			border-top: 1px solid #e3e3e3;
			padding-top: 20px;
			margin-top: 10px;
			border-bottom: 1px solid #e3e3e3;
			padding-bottom: 18px;
		}
		.nav-single:after{
		 display: table;
		 content: "";
		 clear: both;
		}
		.nav-single .nav-previous,
		.nav-single .nav-next{
		 width: 50%;
		 float: left;
		 position: relative;
		 padding-right: 15px;
		}
		.nav-single .nav-next{
		 text-align: right;
		 float: right;
		 padding:0 0 0 15px;
		}
		.nav-single span,
		.nav-single a{
		 display: block;
		}
		.nav-single a{
		 color: #0b1c5f;
		}
		.nav-single a:hover{
		 color: #610808;
		}
		.nav-single a span{
		 font-weight: 700;
		}
	</style>
	
	
	
	<nav class="nav-single">
	 <span class="nav-previous">
	 <?php previous_post_link( '%link', '<span class="meta-nav">' . _x( '&larr; Bài trước', 'Previous post link', '' ) . '</span> %title' ); ?>
	 </span>
	 <span class="nav-next">
	 <?php next_post_link( '%link', '<span class="meta-nav">' . _x( 'Bài kế tiếp &rarr;', 'Next post link', '' ) . '</span> %title' ); ?>
	 </span>
	 </nav><!-- .nav-single -->

Thêm nút với plugin netweb

netweb-next-previous-single giúp các bạn thêm 1 cách dễ dàng

[netweb_next_previous_single_shortcode]

//code php
<?php echo do_shortcode('[netweb_next_previous_single_shortcode]'); ?>

file css style

.blog__details__btns__item {
  display: block;
  border: 1px solid #ebebeb;
  padding: 25px 30px 30px;
  margin-bottom: 30px;
  background: #f5f5f5;
}

.blog__details__btns {
  margin-bottom: 40px;
}
Hình sau khi hoàn thành

Bài viết mới cập nhập

 • Quản lý mẫu web phòng khám

  Quản lý mẫu web phòng khám

  3 tháng trước, 135 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

 • Quản lý mẫu web công ty

  Quản lý mẫu web công ty

  5 tháng trước, 192 Lượt xem

  Xin chào tất cả các khách hàng dùng mẫu web công ty bên netweb, sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn quản lý mẫu…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)