Nội dung

Tạo Tab cho website

5 năm trước, Code website hay dùng, 631 Lượt xem

Chức năng code tạo tab cho website nhanh chong và đẹp mắt, quý khách lưu ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng để đảm bảo code chạy được chuẩn xác nhất! xin cảm ơn!

netweb xin chúc các bạn thành công với code này

Đường link các demo: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_tabs.asp

Code show tab mặc định xem demo

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {font-family: Arial;}

/* Style the tab */
.tab {
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #ccc;
  background-color: #f1f1f1;
}

/* Style the buttons inside the tab */
.tab button {
  background-color: inherit;
  float: left;
  border: none;
  outline: none;
  cursor: pointer;
  padding: 14px 16px;
  transition: 0.3s;
  font-size: 17px;
}

/* Change background color of buttons on hover */
.tab button:hover {
  background-color: #ddd;
}

/* Create an active/current tablink class */
.tab button.active {
  background-color: #ccc;
}

/* Style the tab content */
.tabcontent {
  display: none;
  padding: 6px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-top: none;
}
</style>
</head>
<body>

<p>In this example, we use JavaScript to "click" on the London button, to open the tab on page load.</p>

<div class="tab">
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'London')" id="defaultOpen">London</button>
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Paris')">Paris</button>
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Tokyo')">Tokyo</button>
</div>

<div id="London" class="tabcontent">
 <h3>London</h3>
 <p>London is the capital city of England.</p>
</div>

<div id="Paris" class="tabcontent">
 <h3>Paris</h3>
 <p>Paris is the capital of France.</p> 
</div>

<div id="Tokyo" class="tabcontent">
 <h3>Tokyo</h3>
 <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

<script>
function openCity(evt, cityName) {
  var i, tabcontent, tablinks;
  tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
  for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
    tabcontent[i].style.display = "none";
  }
  tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
  for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
    tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
  }
  document.getElementById(cityName).style.display = "block";
  evt.currentTarget.className += " active";
}

// Get the element with id="defaultOpen" and click on it
document.getElementById("defaultOpen").click();
</script>
   
</body>
</html> 

Code tab có nút close Xem demo

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body {font-family: Arial;}

/* Style the tab */
.tab {
  overflow: hidden;
  border: 1px solid #ccc;
  background-color: #f1f1f1;
}

/* Style the buttons inside the tab */
.tab button {
  background-color: inherit;
  float: left;
  border: none;
  outline: none;
  cursor: pointer;
  padding: 14px 16px;
  transition: 0.3s;
  font-size: 17px;
}

/* Change background color of buttons on hover */
.tab button:hover {
  background-color: #ddd;
}

/* Create an active/current tablink class */
.tab button.active {
  background-color: #ccc;
}

/* Style the tab content */
.tabcontent {
  display: none;
  padding: 6px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-top: none;
}

/* Style the close button */
.topright {
  float: right;
  cursor: pointer;
  font-size: 28px;
}

.topright:hover {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<p>Click on the x button in the top right corner to close the current tab:</p>

<div class="tab">
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'London')" id="defaultOpen">London</button>
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Paris')">Paris</button>
 <button class="tablinks" onclick="openCity(event, 'Tokyo')">Tokyo</button>
</div>

<div id="London" class="tabcontent">
 <span onclick="this.parentElement.style.display='none'" class="topright">&times</span>
 <h3>London</h3>
 <p>London is the capital city of England.</p>
</div>

<div id="Paris" class="tabcontent">
 <span onclick="this.parentElement.style.display='none'" class="topright">&times</span>
 <h3>Paris</h3>
 <p>Paris is the capital of France.</p> 
</div>

<div id="Tokyo" class="tabcontent">
 <span onclick="this.parentElement.style.display='none'" class="topright">&times</span>
 <h3>Tokyo</h3>
 <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

<script>
function openCity(evt, cityName) {
  var i, tabcontent, tablinks;
  tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
  for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
    tabcontent[i].style.display = "none";
  }
  tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
  for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
    tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
  }
  document.getElementById(cityName).style.display = "block";
  evt.currentTarget.className += " active";
}

// Get the element with id="defaultOpen" and click on it
document.getElementById("defaultOpen").click();
</script>
   
</body>
</html> 

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  12 tháng trước, 360 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 241 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)