Tạo sidebar cho theme wordpress

Sau đây netweb.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo sidebar 1 cách nhanh chóng cho theme wordpress của bạn, code được viết dựa trên quá trình phát triển website.

Code Tạo sidebar chèn vào funciton.php

// hiển thị widget--sidebar
register_sidebar(array(
  'name' => 'Sidebar Right',
  'id' => 'sidebar_right',
  'description' => 'Khu vực sidebar hiển thị dưới mỗi bài viết',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h1 class="widget-title">',
  'after_title' => '</h1>'
));

Lấy ra theme

<?php if ( is_active_sidebar( 'sidebar_right' ) ) : ?>
        <?php dynamic_sidebar( 'sidebar_right' ); ?>
<?php endif; ?>
<?php dynamic_sidebar( 'sidebar_right' ); ?>
Tạo sidebar cho theme wordpress
3.5 (69%) 20 votes

Bình luận của bạn

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận!

avatar
wpDiscuz