Nội dung

Mẫu HTML + CSS Menu nhà hàng đẹp

4 năm trước, HTML/CSS, 996 Lượt xem

Mẫu html + css menu nhà hàng đệp bằng bootstrap 4

link: https://bootsnipp.com/snippets/R5GlM

Html 3 cột dọc

 <!-- menu -->
  <div class="content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center
        ">
          <div class="page-section">
            <h1 class="page-title">Food Menu</h1>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <!-- starter -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Starter</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Aloo and Dal ki Tikki</a></h5>
                    <span class="dish-meta">Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$10</p>
                  </div>
                  </div>
                 </div>
              </div>
            </div>


          </div>
        </div>
        <!-- /.starter -->
        <!-- Soup -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Soup</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Minestrone</a></h5>
                    <span class="dish-meta"> beans / onions celery / carrots</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$15</p>
                  </div>
                  </div>
                  
                </div>
              </div>
            </div>


          </div>
        </div>
        <!-- /.soup -->
        <!-- main course -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Main Course</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Biryani</a></h5>
                    <span class="dish-meta"> Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$14</p>
                  </div>
                  </div>
                  
                </div>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div>

      </div>
      </div>
  </div>
  <!-- /.menu -->

 

Html 3 cột ngang

<?php
/**
 * Template Name: Products Shop
 */
get_header();
?> <!-- menu -->
  <div class="content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center
        ">
          <div class="page-section">
            
          </div>
        </div>
      </div>
			<h3 class="menu-title">Starter</h3>
      <div class="row">

        <!-- blocktin -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Aloo and Dal ki Tikki</a></h5>
                    <span class="dish-meta">Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$10</p>
                  </div>
                  </div>
                 </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-- /.blocktin -->
	
    
      </div>
      </div>
  </div>
  <!-- /.menu -->
  <?php get_footer(); ?>

Css

img.attachment-post-thumbnail.size-post-thumbnail.wp-post-image {
  width: 70px;
}
.dish-price a.button.product_type_simple.add_to_cart_button.ajax_add_to_cart {
  display: none;
}
.dish-price p.product.woocommerce.add_to_cart_inline {
  border: none !important;
}

img.img-circle {
  border-radius: 50%;
}
.menu-block { margin-bottom: 30px; }
.menu-title { border-bottom: 3px solid #e0e6e3; margin-bottom: 36px; padding-bottom: 10px; }
.menu-content { border-bottom: 1px solid #e0e6e3; margin-bottom: 30px; }
.dish-img { }
.dish-content { margin-top: 12px; margin-bottom: 40px; }
.dish-meta { font-size: 12px; text-transform: uppercase; display: block; width: 210px; line-height: 1.7; }
.dish-title { margin-bottom: 6px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; font-weight: 500; position: relative; }
.dish-price { position: absolute; right: 16px; top: 0px; font-size: 26px; color: #e03c23; font-weight: 500; font-family: 'Zilla Slab', serif; }
.well-block .dish-meta { width: 100%; }
.well-block .dish-price { font-size: 26px; color: #e03c23; font-weight: 500; font-family: 'Zilla Slab', serif; position: inherit; }

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  10 tháng trước, 338 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  12 tháng trước, 228 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)