Nội dung

Mẫu HTML + CSS Menu nhà hàng đẹp

4 năm trước, HTML/CSS, 1036 Lượt xem

Mẫu html + css menu nhà hàng đệp bằng bootstrap 4

link: https://bootsnipp.com/snippets/R5GlM

Html 3 cột dọc

 <!-- menu -->
  <div class="content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center
        ">
          <div class="page-section">
            <h1 class="page-title">Food Menu</h1>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row">
        <!-- starter -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Starter</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Aloo and Dal ki Tikki</a></h5>
                    <span class="dish-meta">Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$10</p>
                  </div>
                  </div>
                 </div>
              </div>
            </div>


          </div>
        </div>
        <!-- /.starter -->
        <!-- Soup -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Soup</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Minestrone</a></h5>
                    <span class="dish-meta"> beans / onions celery / carrots</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$15</p>
                  </div>
                  </div>
                  
                </div>
              </div>
            </div>


          </div>
        </div>
        <!-- /.soup -->
        <!-- main course -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <h3 class="menu-title">Main Course</h3>
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Biryani</a></h5>
                    <span class="dish-meta"> Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$14</p>
                  </div>
                  </div>
                  
                </div>
              </div>
            </div>

          </div>
        </div>

      </div>
      </div>
  </div>
  <!-- /.menu -->

 

Html 3 cột ngang

<?php
/**
 * Template Name: Products Shop
 */
get_header();
?> <!-- menu -->
  <div class="content">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center
        ">
          <div class="page-section">
            
          </div>
        </div>
      </div>
			<h3 class="menu-title">Starter</h3>
      <div class="row">

        <!-- blocktin -->
        <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 mb40">
          <div class="menu-block">
            <div class="menu-content">
              <div class="row">
                <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-12">
                  <div class="dish-img"><a href="#"><img src="https://via.placeholder.com/70x70" alt="" class="img-circle"></a></div>
                </div>
                <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-12">
                  <div class="dish-content">
                    <h5 class="dish-title"><a href="#">Aloo and Dal ki Tikki</a></h5>
                    <span class="dish-meta">Onion / Tomato</span>
                    <div class="dish-price">
                    <p>$10</p>
                  </div>
                  </div>
                 </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <!-- /.blocktin -->
	
    
      </div>
      </div>
  </div>
  <!-- /.menu -->
  <?php get_footer(); ?>

Css

img.attachment-post-thumbnail.size-post-thumbnail.wp-post-image {
  width: 70px;
}
.dish-price a.button.product_type_simple.add_to_cart_button.ajax_add_to_cart {
  display: none;
}
.dish-price p.product.woocommerce.add_to_cart_inline {
  border: none !important;
}

img.img-circle {
  border-radius: 50%;
}
.menu-block { margin-bottom: 30px; }
.menu-title { border-bottom: 3px solid #e0e6e3; margin-bottom: 36px; padding-bottom: 10px; }
.menu-content { border-bottom: 1px solid #e0e6e3; margin-bottom: 30px; }
.dish-img { }
.dish-content { margin-top: 12px; margin-bottom: 40px; }
.dish-meta { font-size: 12px; text-transform: uppercase; display: block; width: 210px; line-height: 1.7; }
.dish-title { margin-bottom: 6px; font-size: 15px; text-transform: uppercase; font-weight: 500; position: relative; }
.dish-price { position: absolute; right: 16px; top: 0px; font-size: 26px; color: #e03c23; font-weight: 500; font-family: 'Zilla Slab', serif; }
.well-block .dish-meta { width: 100%; }
.well-block .dish-price { font-size: 26px; color: #e03c23; font-weight: 500; font-family: 'Zilla Slab', serif; position: inherit; }

 

Bài viết mới cập nhập

 • Hướng dẫn Plugin floating contact

  Hướng dẫn Plugin floating contact

  1 năm trước, 378 Lượt xem

  Netweb xin hướng dẫn cách quản lý Plugin floating contact các bạn nhớ làm theo kỹ tường bước để plugin hoạt động Tính năng: Hiển…

 • Backup Yandex Mail

  Backup Yandex Mail

  1 năm trước, 250 Lượt xem

  Khác với dịch vụ email theo tên của microsoft và google với chi phí đắt đỏ tầm 1tr/năm/1user, vì thế nên netweb khuyên dùng dịch…

Bình luận trên facebook netweb.vn

Đam mê thiết kế web, kinh nghiệm 9 năm trong nghề thiết kế website, đang thiết kế web dạo tại netweb.vn, Callme: 08.9898.2526 (Mr Hải)