Thứ Tư, 31/05/2023 1:37 sáng
Hướng dẫn tăng dung lượng upload file qua File Manager trên Directadmin

Hướng dẫn tăng dung lượng upload file qua File Manager trên Directadmin

2 năm trước, 159 Lượt xem

Bước 1: Truy cập Directadmin với quyền admin Bước 2: Tại mục Extra Features > Administrator Settings Sau khoảng 1 phút, thay đổi này sẽ có hiệu lực.

Web server là gì? Tổng hợp cách tạo web server

3 năm trước, 1364 Lượt xem

Web server là gì? hoặc máy chủ web là gì? Web server lưu trữ và cung cấp nội dung cho một trang web – chẳng hạn như văn bản, hình […]