Khai báo biến và hằng số trong php

Lập trình php, php căn bản,
15/11/2019, 15/11/2019, 4:10 sáng

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên.

Sau đây netweb.vn xin hướng dẫn các bạn về php căn bản

Xuất ra dòng chữ xin chào netweb

Xuất ra dòng chữ “Chào Mừng Các Bạn Đến Với netweb.vn”

Trong dòng lệnh code php đôi khi ta muốn thêm những lời giải thích ý nghĩa của dòng lệnh đó để sau này nhìn vào dễ hiểu hơn. Nhưng với trình biên dịch thì nó sẽ chạy tất cả các đoạn code nằm bên trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>

PHP hỗ trợ cho chúng ta hai cách để ghi chú đó là:

  • Ghi chú cho 1 dòng:  // noi dung can ghi chu
  • Ghi chú cho nhiều dòng: /*noi dung can ghi chu*/

Vd:

Khai báo biến số trong php

PHP là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ:  $sinhvien khác $SinhVien

Gán giá trị cho biến

Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán =.

Ví dụ:

Hiển thị giá trị của biên ra màn hình

Thay vì xuất trực tiếp chuỗi thì ta xuất giá trị của biến ra màn hình.

Ví dụ:

Khai báo hằng số

Hằng cũng là một biến nhưng bạn không thể thay đổi giá trị của nó. Tuy nhiên cách khai báo biến và hằng số thì lại khác nhau.

Cú Pháp: define(‘ten_hang’, ‘gia_tri’);

Trong đó:

  •  define: hàm tạo biến hằng
  •  ten_hang: là tên biến hằng
  •  gia_tri: giá trị của hằng

Ví dụ

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết cùng chuyên mục

08 9898 2526